Ποίηση

“Αγαπητή ψυχή μου…”, Κωνσταντίνος Θ. Γρηγοριάδης, Εκδόσεις Ελκυστής

Είναι αλήθεια ότι ο τομέας της ποίησης μου είναι ιδιαίτερα αγαπητός. Πολλές φορές στις δύσκολες στιγμές καταφεύγω στην ποίηση, καθώς αποτελεί ένα μέσο που με αποφορτίζει και κάποιες άλλες φορές όταν βρισκόμαστε σε αυτήν την γνωστή φάση των αναγνωστών "reading slump" με βοηθά να αποκτήσω ξανά ρυθμό στο διάβασμα. Η συγκεκριμένη ποιητή συλλογή "Αγαπητή ψυχή… Continue reading “Αγαπητή ψυχή μου…”, Κωνσταντίνος Θ. Γρηγοριάδης, Εκδόσεις Ελκυστής